Bignest d.o.o.
Matična številka: 8392668000
Davčna številka: SI 91763355
Registrsko sodišče:
Okrožno sodišče v Ljubljani

Kontaktni podatki
Bignest d.o.o.
Celovška cesta 291,
1000 Ljubljana
info@bignest.com
+386 59 082 200

Socialna omrežja

Pogosta vprašanja

Kako vam lahko pomagamo?

V primeru, da tu ne najdete odgovora,
pošljite kontaktni obrazec z vašimi vprašanji.

Za pripravo ponudbe potrebujemo zgolj seznam odprtih postavk, z višino posamezne terjatve, zapadlostjo posamezne terjatve ter nazivom dolžnika. V primeru, da poleg seznama terjatev posredujete tudi seznam obveznosti, pa lahko še hitreje preučimo možne načine zapiranja obveznosti in terjatev.

Odvisno od rokovnosti, zavarovanja ter bonitete družbe in/ali projekta. Ker se v primeru investicije s strani investicijskega sklada obravnava vsaka investicijo posamično (case by case) vam predlagamo, da nas kontaktirate direktno oziroma predstavite investicije z čim več razpoložljivimi podatki.

Odvisno od rokovnosti, zavarovanja ter bonitete družbe in/ali projekta. Ker se v primeru investicije s strani investicijskega sklada obravnava vsaka investicijo posamično (case by case) vam predlagamo, da nas kontaktirate direktno oziroma predstavite investicije z čim več razpoložljivimi podatki.

Hramba se nahaja v protiatomskem zaklonišču, namenjenemu podaljšanega bivanja v post apokaliptičnem svetu. Vaši dokumenti so varni pred zombiji. Digitalna oblika vaših dokumentov je zavarovana z 256 bitno enkripcijo ter 256 odstotno varna pred izgubo podatkov (cloud scatter redundancy).

Držimo se principa, da smo plačani zgolj na uspešnost naših storitev, ter vam tako ne obračunavamo nikakršnih fiksnih stroškov, ki niso vezani na našo uspešnost.

Vsa, od odstopa terjatev v zavarovanje, prek prenosa lastninske pravice, pa do osebnih poroštev.

Verižna kompenzacija je način zapiranja terjatev, pri katerem se več strank medsebojno strinja, da poravnajo medsebojne terjatve in obveznosti v zaprti krožni verigi, brez potrebnega denarnega toka. Bistvo verižne kompenzacije v součinkovanju večih pravnih dejanj, t.j. v medsebojno povezanih odpustih dolga, ki učinkujejo le, če so vsi realizirani.

* Označena polja so potrebna.