Bignest d.o.o.
Matična številka: 8392668000
Davčna številka: SI 91763355
Registrsko sodišče:
Okrožno sodišče v Ljubljani

Kontaktni podatki
Bignest d.o.o.
Celovška cesta 291,
1000 Ljubljana
info@bignest.com
+386 59 082 200

Socialna omrežja

Bignest Storage

Fizično arhiviranje in digitalizacija poslovne dokumentacije

Bignest Storage

Bignest Storage je specializirano podjetje za fizično arhiviranje in dolgoročno hranjenje poslovne dokumentacije, ter za digitalizacijo vašega celotnega arhiva.

Storitev digitalizacije in arhiviranja

Bignest Storage ponuja celovito storitev digitalizacije in arhiviranja vaše poslovne dokumentacije:

  • Osebni prevzem in digitalizacija celotnega arhiva
  • S pomočjo AI (umetne inteligence) in OCR (optičnega prepoznavanja znakov) Bignest uredi in ustrezno označi (»tagging«) vaš celotni arhiv za učinkovito indeksiranje in za vaše lažje iskanje dokumentov tako po ključnih besedah, kot tudi po vsebini dokumentov
  • Ureditev celotnega arhiva in fizično arhiviranje dokumentacije v namenskem atomskem zaklonišču v Ljubljani
  • Varno uničenje dokumentacije po naročilu oz. po izteku zakonskega roka hrambe

Dostop do digitalnega arhiva

Bignest Storage, v sodelovanju s podjetjem Google, varno arhivira ter omogoča spletni in mobilni dostop do vaših dokumentov, pri tem pa vzdržuje tudi slovenski podatkovni center za varnostne kopije celotnega arhiva naših strank.

Bignest Storage zagotavlja varovan dostop do digitalnih podatkov z 99.9% up-time-om.

Lokacija Arhiva

Bignest Arhiv se trenutno nahaja v Ljubljani, v preurejenem atomskem zaklonišču, ki ima poleg napredne infrastrukture za arhiviranje (temperaturna kontrola, prezračevanje, javljalniki za izliv vode in za požar, napredni sistem gašenja, itd.), tudi vso sodobno infrastrukturo za digitalizacijo od A8 do A1 velikosti formata. Na lokaciji se nahaja tudi sekundarni datacenter za vzdrževanje varnostnih kopij digitalnih podatkov strank.

Prednosti

Zmanjšajte si stroške prostora in osebja za arhiviranje. Bignest Storage poskrbi za spoštovanje zakonitih rokov hrambe dokumentov, ter nudi varno uničenje le-teh po izteku roka za hrambo.

Digitalizacija dokumentov poveča dostopnost do podatkov znotraj podjetji, ter povečuje uporabnost le-teh.

Z digitalizacijo in Bignest portalom za upravljanje z dokumenti si olajšajte:

  • Iskanje po vašem celotnem arhivu tako po ključnih besedah kot tudi po sami vsebini dokumenta
  • Dosegljivost arhiva kadarkoli in povsod (tako mobilno kot tudi spletno)
  • Preprečite izgubo dokumentov
  • Delitev dokumentov med vašimi sodelavci, strankami, in partnerji

Cenik

Cenik Bignest Storage

Mesečno
Letno

Osnovni

10 mesec
$100 leto
1 Uporabnik
Neomejen spletni dostop - 24/7
500MB prostora
Prevzem dokumentov - 1 mesečno

Po meri

Stopite v stik
Stopite v stik
AI (umetna inteligenca) + OCR (optična prepozvava znakov)
"AI auto-tagging"
20+ Uporabnikov
Neomejen spletni dostop - 24/7
10TB prostora
Prevzem dokumentov - 1 dnevno
Tedenska poročila
Telefonska podpora

Želite ponudbo?

Pošljite nam povpraševanje ali nas pa pokličite.
V najkrajšem možnem času vam odgovorimo in svetujemo.

Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana

+386 59 082 200